Duchovní obnovy

Trocha historie

Nápad začít dělat duchovní obnovy vznikl z potřeby, aby společně strávené víkendy neměli jen účastníci našich kurzů, ale i členové našeho společenství. Tématem první obnovy bylo „Zajeď na hlubinu“ s podtitulem „Na hloubce s Ježíšem – největší poklady a nejkrásnější mušle bývají v hloubce“. Mluvili jsme o tom, co jsme kdo vylovili v hloubce a bylo to hluboké! Kromě toho, co jsme tam přijali každý osobně, mnohým z nás tento společný čas pomohl „zlidštit“ a přiblížit některé bratry či sestry, které jsme do té doby znali třeba jen ze shromáždění. Od té doby mají víkendy duchovní obnovy mezi našimi každoročními akcemi své pevné místo.

Jakým tématům jsme se už věnovali?

Po úvodním tématu „Zajeď na hlubinu“ (podzim 2013) následovala témata „Ztrácení, hledání a nacházení“ (jaro 2014), „Otisk“ (pod-zim 2014), „Život, pro který jsme byli stvořeni“ (jaro 2015), „Církev jako základní tábor“ (podzim 2015), „Jednota v rozmanitosti – Co nás spojuje v základním táboře“ (jaro 2016), „Nebojte se“ (podzim 2016), „Zdroje naší radosti“ (jaro 2017), „Navzájem“ (podzim 2017), „Jeho prapor nade mnou je láska“ (zima 2017), „Nalož dobře se svým pokladem“ (jaro 2018), „Kamkoliv vaše noha šlápne, to bude vaše“ (podzim 2018), „Můj život uprostřed bitevního pole“ (jaro 2019) a „Znát Ho víc – Dobrota i přísnost Boží“ (podzim 2019).

Jak duchovní obnovy probíhají?

Každoročně děláme dvě „velké“ obnovy – jarní je pro jednotlivce i rodiny s dětmi, podzimní obnova bývá bez dětí (děti mají svou vlast-ní obnovu v jiném termínu). Každá obnova má své téma, kterému jsou věnovány společné programy, ale také je vždy prostor pro společné modlitby a chvály. Někdy jsou v nabídce též volitelné workshopy. Vždy je také čas na rozhovory, osobní modlitby, i ztišení. V sobotu odpoledne bývá společný výlet a v neděli bohoslužba, pokud to umožňuje počasí, pod širým nebem. 

Kromě těchto dvou velkých obnov probíhají také „specializované“ obnovy: jako první vznikla ženská obnova, ale od roku 2019 přibyla také mužská obnova a tichá duchovní obnova pro ženy. Chcete-li o některé obnově vědět víc, kontaktujte mě, já vás propojím s organizátory.

Proč se zúčastnit?

  • Prožijete společný čas nad Božím slovem, chvály a modlitby
  • Prohloubíte vztahy s přáteli, navážete nové
  • Odpočinete si

Jak se přihlásit?

U Karla Řežábka nebo kontaktním mailem zde na stránce.